Cartref > Newyddion > Cynnwys
Beth yw gradd therapiwtig olewau hanfodol?
Jun 08, 2016

Dywedir bod olewau hanfodol gradd therapiwtig yn wahanol na gradd pur, ardystio ac olewau hanfodol aromatherapi. Gallai fod yn ddryslyd i bobl oherwydd mân felly nad yw rhan fwyaf y bobl yn deall y gwahaniaeth yn yr olew. Er mwyn deall unigrywiaeth a'r gwahaniaeth yn yr olew hwn, rhaid ichi ddeall beth yn union yw olewau hanfodol?

Felly, yn y bôn hylifau gyfnewidiol y planhigion a elwir olewau hanfodol a gafwyd drwy ddileu'r holl hadau yn briodol, yn cyfarth, gwreiddiau, gadael, deillio, blodau, ffrwythau a changhennau y goeden. Ac wrth sôn am olewau hanfodol gradd therapiwtig yna olewau hyn yn addas mewn dau gategori a ffactorau ffisegol ac amgylcheddol. Mae'r holl ffactorau gyda'i gilydd yn creu gwahaniaeth mawr yn yr olew sy'n arwain at y gwahaniaeth yn yr olew.

Nid ei gynhesu olewau hanfodol gradd therapiwtig oherwydd nid yw'n dda ar gyfer olewau. A gellir defnyddio olewau hanfodol gradd therapiwtig gyda gwared awyr uwchsonig ac oer effeithlon ac mae'n gweithio'n berffaith iawn gyda'r ddau gwared.


Pam defnyddio olewau hanfodol gradd therapiwtig ar gyfer eich gwared?

Pan ydych yn gwirio ar gyfer olewau hanfodol hyn yn y farchnad byddwch yn darganfod nad oes llawer o fathau ar gael yn y farchnad. Ond y peth pwysicaf y dylech edrych er prynu olew hanfodol ar gyfer gwared yw y dylai yr olew hanfodol i brynu bendant yn unig ac yn wirioneddol o'r radd therapiwtig. Dyma ychydig resymau pam y dylid ystyried defnyddio olewau hanfodol gradd therapiwtig ar gyfer eich gwared.

  • Olewau hanfodol gradd therapiwtig yn mewn gwirionedd yn rhwydd i'w defnyddio ac amrywogaethau ar gael iddo yn caniatáu i chi gael union beth rydych yn chwilio amdano.

  • Olewau hanfodol gradd therapiwtig yn llwyr heb fod yn wenwynig i'r corff dynol sy'n ei gwneud yn ddiogel iawn ar gyfer eich plant a byddai anifeiliaid anwes yn eich cartref yn ddiogel hefyd.

  • Dywedir bod olew hwn yn gwbl ddiogel i'r amgylchedd ein gyfeillgar sy'n ei gwneud yn iawn, byddai'n wellamgylchedd cyfeillgar defnydd yn ogystal.

  • Mae'n fuddiol iawn iawn i bawb oherwydd mae'n hyrwyddo lles corfforol ac emosiynol y bod dynol.

  • Gwneud yr amgylchedd cartref hyfryd ac iachach i chi oherwydd mae'n rhyddhau'r moleciwlau oxygenating yn yr awyr i gynyddu lefel yr ocsigen yn yr atmosffer yn effeithlon.

  • Bwysicaf oll, bydd yn gwneud y cyfan awyrgylch mor braf bod ei bydd codi eich hwyliau yn ogystal â gysuro'i hemosiynau yn ogystal. Bydd yn dyner ac yn gyflym creu awyrgylch o harmoni, pleser a heddwch.

Yn gyffredinol, os ydych yn gofalu am ei tra'n gwneud dewis a phrynu olewau yna bydd yn eich helpu i fanteisio ar ei fanteision gyflawn a bydd llenwi'r awyr eich cartref gyda aroglau braf a rhyfeddol.