Cartref > Newyddion > Cynnwys
Cyflym Cyflwyniad i olew gwared (vaporizers)
Jun 08, 2016

Yn syml, yn gwasgaru y cyd-destun hwna yw'r broses a ddefnyddir i wasgaru yaroglau o olewau hanfodol. Gan ddibynnu ar y dull a ddefnyddir, arogl y gall lenwi'r ystafell gyfan neu efallai dim ond rhoi aroglau dymunol i'r rhai o fewn radiws bach o y diffuser. Os ydych am weld sut sylfaenol trylediad gwaith heb lawer o arfau, yn gymwys diferyn neu ddau o eich hoff olew hanfodol i hances. Ddal y feinwe a gosod ger ffan, ergyd, neu dim ond dal ei a hysbysiad sy'n symud mae'n rhyddhau'r aroglau eich hoff olew hanfodol fel y feinwe.


Os oedd yr arbrawf meinweoedd yn egluro yn llawn sut mae diffuser gweithio, ceisiwch arbrawf arall y bydd gwasgaredig aroglau drwy gydol eich holl ystafell. Ar gyfer yr arbrawf hwn, berwch ddau gwpan o ddŵr ac yna ychwanegu tua 10 diferion eich hoff olew hanfodol i'r pot gyda'r dŵr. Bydd y stêm, sy'n anweddu o'r dŵr, yn cario aroglau olew hanfodol ledled yr ystafell cyfan yr ydych yn. Yn wahanol i diffuser traddodiadol, fodd bynnag, bydd yr aroglau bara iawn ddiwethaf.


Llawer gwaith diffuser ar gyfer olewau hanfodol fel y feinwe a dŵr berw gyda eich hoff olew hanfodol. Yn hytrach, mae y diffuser yn gweithio ar raddfa fwy. Dim ond rhoddodd y feinwe aroglau mewn ardal fach iawn tra bydd diffuser yn gyffredinol yn rhoi aroglau i ardal ehangach. Mae hyn yn ddefnyddiol oherwydd mae'n amlwg na all gerdded o amgylch dal hances neu sy'n gwneud pot o ddŵr berwedig bob dydd. Dyna pam mae angen i chi ddysgu am gwared olew hanfodol traddodiadol.